zondag 20 mei 2018

Privacybeleid Gereons verhalen en sprookjes.


Gereons Eatery&Winery en gereonsverhalen.blogspot.nl vinden dat je altijd moet weten welke gegevens we van jou verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Daarnaast willen we dat je zelf kan bepalen wat er met jouw gegevens gebeurt. Transparantie heeft voor ons  hoge prioriteit. Per 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van gegevensbescherming. Daar passen we ons privacybeleid op aan, zodat jij de beste beslissingen kan nemen over de gegevens die jij met ons deelt. 
Deze updates gaan op 25 mei 2018 in. Als je op of na die datum onze services gebruikt, ga je akkoord met deze wijzigingen. We raden je dit documenten helemaal te lezen. Dit zijn de belangrijkste updates in ons Privacybeleid:
  • aandacht voor de mogelijkheden die we jou bieden om zelf te bepalen wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt
  • inzicht in en controle over hoe we jouw gegevens delen met derden
  •  duidelijkheid over hoe we jouw gegevens delen om kwaad te voorkomen, de wet na te leven, het openbaar belang te dienen en te zorgen dat Gereons Eatery& Winery en gereonsverhalen.blogspot.nl een veilige webiste blijft waar iedereen welkom is
Na lezing van onderstaande tekst met het privacybeleid  kan je zelf aangeven welke gegevens we over jou verzamelen en hoe we die gegevens mogen gebruiken. Jij bepaalt uiteindelijk zelf of en hoe we jouw persoonsgegevens verwerken. Neem gerust op als je nog vragen hebt.

Privacyverklaring:

Privacyverklaring  van Gereons Eatery & Winery en gereonsverhalen.blogspot.nl

Gereons Eatery & Winery, gevestigd aan Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wittgensteinlaan 282, 1062 KH Amsterdam
+31 6 21883384

G.A. de Leeuw is de functionaris gegevensbescherming van Gereons Eatery & Winery Hij is te bereiken via gereonseateryandwinery@gmail.com of via bovenstaand telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gereons Eatery & Winery verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via een reactie of via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Dat kan zijn in geval van gastbloggerschap, of een reactie op een door gereonsverhalen.blogspot.nl geschreven blog.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gereonseateryandwinery@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gereons Eatery & Winery verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- u te kunnen laten reageren op blogs

Geautomatiseerde besluitvorming
Gereons Eatery & Winery neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gereons Eatery & Winery) tussen zit. Gereons Eatery & Winery gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Wordpress als tool voor blog, Office 2010 pakket, google mail en social media. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden getoond en correspondentie vindt alleen plaats tussen Gereons Eatery & Winery en klanten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gereons Eatery & Winery bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:

-      Reacties op blogs worden altijd bewaard en blijven onder post staan. Net als blogposts geschreven door derden.
-         
Delen van persoonsgegevens met derden
Gereons Eatery & Winery deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gereons Eatery & Winery blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Gereons Eatery & Winery uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. En indien nodig om de opdracht uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gereons Eatery & Winery gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Gereons Eatery & Winery gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gereons Eatery & Winery en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gereonseateryandwinery@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gereons Eatery & Winery wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gereons Eatery & Winery neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via gereonseateryandwinery@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten